St. Enders Vandring


Store Bededags Søndag den 29. april 2018
- Aflyst p.g.a. sygdom -


Den kulturhistoriske pilgrimsvandring afholdes årligt på Store Bededags Søndag, til minde om de irske St. Enders munke, der før år 800 efter Kristi fødsel, som de første indledte forkyndelsen af kristendommen i Vestjylland fra deres lille kirke "St. Enders Kapel" ved Øster Oksby der antages ødelagt under stormfloden "de grote Manndranck" i 1362.

Vandreturen starter ved "St. Enders Kapel" og følger eksisterende biveje i Nationalpark Vadehavet til Ho Kirke med rast-1, derfra af engvejen langs Ho Bugt forbi Tavlbjerg og Mosevrå til Fredtoft med rast-2 (frokost). - Næste etape går via Skareborg igennem Kjelst, Tarp og over Holmen til Janderup Kirke med rast-3. - Sidste etape går via Hyllerslev, Elkærdam og Gl. Kærvej til turens mål ved Sct. Jacobi Kirke i Varde.

Diplomer og stempel for deltagelse i den kulturhistoriske pilgrimsvandring kan købes på rastepladserne og ved turens mål i Varde. Deltagerne har mulighed for at blive optaget i St. Enders Lav, der medvirker til, at vedligeholde tomten af det i 1362 beskadigede og sidst ved stormfloden i 1634 helt ødelagte St. Enders Kapel i Øster Oksby.

Ved deltagelse i årets St. Enders Vandring betales et administrationsgebyr - 50 kr. pr. voksen og kræver ingen tilmelding.

Oplysninger om det fredede "St. Enders Kapel" findes i Vardesyssel Aarbog 1998 side 112-115.
St. Enders Kapel fotograferet af Karen Hestbech juli, 2013

Den kulturhistoriske pilgrimsvandring arrangeres af:

Lokalhistorisk Værksted

Tlf. 75 27 19 15
www.vardesyssel.dk

tarp

Vandre - INFO

St. Enders Kapel består i dag af en lille forblæst granlund på en jordbanke, som er omkranset af et jorddige, der samtidig synliggør dette lille unikke kristne fortidsminde i det flade marskland mellem Tane Hedevej i nord og Hvidbjergdiget mod syd. - Ved kapeltomtens sydside er placeret en informationstavle på dansk og tysk.

Adgangen til St. Enders Kapel
Fra rundkørslen på Tane Hedevej i Oksby køres til venstre af Hvidbjerg Strandvej, og efter en kilometer til venstre af Grønnevej til vejkryds, hvor der fortsættes til venstre af denne til P-plads ud for indgangen til St. Enders Kapel. – I stedet kan man på Tane Hedevej dreje af ved Blåvand Mini Zoo, kører af Øster Hedevej over diget og i første vejkryds følge vejen til højre over diget til P-plads foran indgang til St. Enders Kapel.

Påklædning og fodtøj bør tilpasses vejrliget, hvor der specielt på engstrækningen fra Ho til Fredtoft kan være fugtigt eller pløret efter regnskyl og tidligere forhøjet vandstand i engene. - Følgevognen medbringer flasker med drikkevand - 10 kr., samt vandrestave til udlån på turen.

Rute-guide; der vil ved start og mål, samt på ruten og ved rastepladserne være en rutineret historie- og naturguide, der vil informe den samlede vandregruppe om de enkelte seværdiheder, der passeres på ruten af de angivne veje og stier indtil St. Jacobi Kirke til Varde.

Den kulturhistoriske pilgrimsvandring følger i hovedsagen biveje og stier, hvor der kun er få eller ingen bilister. - Fra St. Enders Kapel passeres diget mod øst, hvor ruten går langs Boldbjerge og Havnegrøften med det i 1634 ødelagte fiskerleje "Ny Sønderside" i sydkanten af Ho Klitplantage. Derfra af skovveje mod nord forbi den mægtige vandreklit Jens Jessens Sande, over Tane Hedevej og ved branddammen på Toldervej af stien til rasteplads-1 ved Ho Kirke med wc. Etape-1 er på 7 kilometer.

Fra Ho Kirke følges engvejen mod nord forbi Øster Bredmose, og nordøst over Bordrup og Mosevrå enge til Fredtoft, hvor der i den katolske tid stod et vejkrucifiks kaldet "Hellig Moders Kors" og, hvor rasteplads-2 med borde og bænke til den medbragte frokost er placeret. Etape-2 er på 8 kilometer.

Fra Fredtoft fortsætter vandringen mod øst over "Skareborg", forbi Broeng og Kjelst med wc til Tarp, hvor der i den katolske tid stod et vejkrucifiks. I Tarp krydses Tarphagevejen og stien følges gennem ledet til Holmen, og derfra af skovstien til udsigtspunktet for Operation Engsnarre med bænke. - En flagstok i højre vejside markerer engstien til engvejen, der via Kirkebyvej fører til Janderup Kirke med wc, hvor rasteplads-3 er placeret. Etape-3 er på 9 km.

Fra Janderup Kirke vandres mod nord og i Hyllerslev af første vej til højre, hvor der i den katolske tid stod et krucifiks nær gadekæret. Kort efter passeres Marie Bæk og vejen følges nær voldstedet Elkjær Høj og af stien syd om Elkær Dam, derfra over marken og langs engen mod sydøst til Gl. Kærvej, der følges mod øst over Nordre Boulevard til Sct. Jacobi Kirkeplads i Varde, der er turens mål. Etape-4 er på 8 km.

Kirkerne på vandrerturen vil være åbne: Ho (9-10), Janderup (14) og Varde (16-17).


Tids- og distanceplan:
Samlet start kl. 8 fra St. Enders Kapel i Øster Oksby (0 af 32 km).

Samlet start fra rast-1 kl. 10 fra Ho Kirke (7 af 32 km).

Samlet start fra rast-2 kl. 12 fra Fredtoft (15 af 32 km).

Samlet start fra rast-3 kl. 1430 ved Janderup Kirke (25 af 32 km).

Mål på Sct. Jacobi Kirkeplads i Varde kl. 16-17 (32 af 32 km).

Vandredistancen er frivillig; - således vælger man selv om man ønsker at gå hele turen eller kun et brudstykke af denne, alt efter humør, kondi, kræfter og træning. - Vandrere som opgiver på turen må selv sørge for den nødvendige hjemtransport! - Behov for førstehjælp er man selv ansvarlig for!

Diplom for deltagelse i St. Enders Vandring kan købes på rastepladserne og ved mål på Sct. Jacobi Kirkeplads i Varde - 50,-kr. - Indtægterne fra deltagergebyr, stempling og salg af diplomer anvendes til dækning af udgifterne til annoncering, kontrolkørsel og afholdelsen af den årlige St. Enders Vandring.

Stempling af vandrekort udføres på rastepladserne og ved turens mål i Varde (- 20 kr. pr. stempling).

Reviderede afstande på St. Enders Vandring:
Ho Kirke = 8 km.
Fredtoft = 16 km.
Tarphagevej = 19,5 km.
Holmen = 21,5 km.
Janderup Kirke = 24,0 km.
Sct. Jacobi Kirke i Varde = 32 km.

Retur-kørsel fra Varde til strandfogedens oplagsplads på Tane Hedevej 42 i Øster Oxby sker for egen regning og initiativ, - men sker billigst og nemmest med Vestbanens tog fra Varde Vest station, hvorfra toget med busforbindelse til Blåvand kører ca. hver 2. time. - Ved ankomst til Oksbøl Station, skifter man til BUS-40 mod Blåvand (billet købes i tog eller bus). - Tog og bus INFO på tlf. 7027 7482 (Arriva);.


Arrangør:
Historiker & naturguide Gert Ravn - 75 27 19 15 / 23 84 84 24
gert-ravn@mail.dk - www.naturguiden.info