Forskningshjælp

 

Ane-forskning med sted ved fødsel/dåb, vielse, død/begravelse incl. datoer, år og erhverv
Pris pr. person på dansk 250 Dkr / 35 €

Ejendomsforskning med vejnummer, matrikelnummer, hartkorn, ejerlav, sogn og amt
Pris pr. ejendom på dansk 500 Dkr / 69 €

Gård- og ejendomshistorie ca. 1662 – 1970 udføres efter arkivalier i Statens Arkiver
Vejledende prisoverslag gives på ejendomme i Ribe og Ringkøbing amter.

Renskrift af håndskrevet dansk dokument- eller tekstside (ikke fremmedsproget)
Pris pr. A’4-side på dansk 500 Dkr / 69 €

Opstilling/formulering af biografisk/erhvervsmæssig tekst incl. officielle kilder og noter
Pris pr. A´4-side på dansk 750 Dkr / 103 €

Fremskaffelse, kopiering og levering af originale dokumenter, fotos, kort og tegninger
Pris pr. enhed, foto eller kopi 300 Dkr / 42 € + forsendelse

Betaling sker efter faktura på indbetalingskort 8 dage efter levering

Henvendelse kan ske til Gert Ravn / gert-ravn@mail.dk

www.vardesyssel.dk