Indeks til Vardesyssel Aarbog:

 

1984:

Årbogens logo – Den syndige degn i AalAal sogns skoler 1741 – Soldaterløn 1826 – Aal kirketårn 1767 – Otto Kaas børn i Janderup indtil 1800 – Brichgaard ved Børsmose – Fugleture før 1950 – Kirkesyn 1688 af Ho & Oxby kirker – Kirkesyn 1730 af Henne kirke – Jes Chr. Mortensen i Blaavand fortæller – Capitels Taxt 1768 – Riber-slægten fra Janderup – Aal kirkeladeBandsbjerg & Brixbøl 1588 – Bopladslevn i Aal sogn – Warvith et handels- og magtcentrum.

 

1985:

Oldsagskommisionen 1807 – Balslev slægten – Hemma at Withe Staller i Byrgh – Peder Vedsted sognedegn til Faaborg og Nykirke – Søehuse en gårdhistorie – Illegalt kædebrev fra 1941 – Efterslægtstavle fra Holsted – Ryttergodset i Ansager 1686 – Højskoleforstander i Askov, J. Th. Arnfreds anetavle – Ho degnebolig 1792 – Slot-slægten fra Skast sogn – Anetavle for sognedegn Peder Brandt i Nr. Nebel og Jerne før 1820 – Sølager, nogle oldtidsminder.

 

1986:

Folkemindeforskeren Knud Erhardt Jensen i Janderup & Padborg – Samme "Mors optegnelser om slægten" – Skjulte middelalderkilder i kirker – Truede dyr og fugle i Vestjylland – To Janderupgårdes oprindelse – Oldtidens universalværktøj – Æ' stormflod kommer – Ryttergårdenes beboere 1686 – Tillæg til J. Th. Arnfreds anetavle – Sognedegn Peder Brandts efterkommere fra Nr. Nebel – Herredsfogedens ligsten inde i Lunde kirke 1642 – Et forrådskammer fra vikingetid i Kjelst – Et gammelt signet fundet på Aal Kirkegaard.

 

1987:

Bondeoprørerne og deres straffe 1706 – Slaveflugt fra Fredericia 1755 – Vardesyssels Udstrækning og historie – Lindknud husmandens præsteaner – Henne sogns tiende 1558 – Betlerne i Nr. & Sdr. Bork 1709 – Oldtidsminder ved Oxbøl – Håndskrevne skolebøger fra Lunde skole 1800 – Kaas'erne fra Hyllerslev & Paludan fra Ringkøbing – Selvejer Peder Henriksen i Vejers 1768.

 

1988:

Stavnsbaandsforordningen 1788 – Stavnsbaandets ophævelse 1788 – Billum & Janderup sogne med rettelser til de tre sognebøger – Sundhedsforanstaltninger i Varde 1860 – Thuesen-slægten fra Lønnestak – Salige Anne Nielsdatter i Oxby 1834 – Bredmose-slægten fra Sønderside – Faaresøsletten et oldtidsskatkammer.

 

1989:

Anordning for Almueskolevæsenet 1814 – En stranding fra Aal sogn 1737-39 – Fund fra loft og i mark – Bredmose-slægten fra Sønderside II – En slægtsbibel fra 1690 – Vester Horne herreds tingbøger efter 1612.

 

1990:

Billum-Janderups gejstlige arkiv 1545-1766 – Oldtidsrav fra Blaavand – Jernalderfund ved Buurgaard – Jernalderfund ved Sønderris – Øksefund ved Bramming – Lønborggaards jordebog 1742 – Fiilsø skibet – Kværnsten ved Holsted – Hospitalsgods udlagt til Schackenborg 1673 – Soldatererindringer 1861-64 – Aner for sognedegn Peder Jensen Brandt i Jerne – Høy-slægten fra Lønne – Niche-fund i Aal kirke – Bredmose-slægten fra Sønderside III.

 

1991:

Lokalhistorisk Værksted® – Slægten fra Dyreby Vestergaard – Bøde- og fæstepenge på Fanø 1696-1740 – Fanø-kort, tegning fra ca. 1740 – Medum-slægten fra Ølgod I – Stenalderboplads ved Vibæk – Lensregnskaber fra Riberhus 1562-1658 – Ægte barn i Billum – Hustruvold i Ho 1740.

 

1992:

Vardes købstadsjubilæum 1442-1992 – En BoldesagergaardHennegaard Skifter – Folketællingen 1901 for Esbjerg – Brørup Marked – Knudsbrødre i Lønborg – Birthe Jensdatter i Janderup 1790 – Gravsten på Nr. Nebel kirkegård – Den Grundahlske Oldtidssamling – Ravsmykker fra Blaavand – Varde Borgerskaber 1639-1710 – Mordbrand i Frisvad 1773 – Øksefund ved Grimstrup – Bredmose-slægten fra Sønderside IV – Theodosius-slægten fra Langsi.

 

1993:

Skiftet efter Mette Bertelsdatter i Ho 1753 (96 navngivne personer arver) – Bryndum Kirkeskib – Gl. brønde og sylsten i Varde – Esgi Nielssøn i Løftgaard 1502.

 

1994:

Anetavle for fisker og husmand i Oxbøl Jens Mathias Jepsen og hustru Karen Madsen, gift i Aal Kirke 1866;  med tilhørende kilder og noter.

 

1995:

Landbokvinden i 1660 – Borch-slægten – Henrettet efter drab i Skads 1635 – Bopladslevn ved Varde – Kontributionsregnskaber 1678 – Esbjerg Bavnehøj 1675 – Johan Andersens aner fra Bryndum sogn – Spangsberg-slægten.

 

1996:

Ringvolden i Borre, Aal sogn – De strander rav ved Vestkysten – Dyreby i Henne sogn – Gedbjerg-fundene – Daglejer af adelsslægt fra Skast herred – Et vådeskud i Skast sogn 1707 – Borch-slægten II.

 

1997:

Brinch-slægten fra Ballum og Blaavand Riberhus Lensregnskaber i Vester Horne herred 1614 –Riberhus Lensregnskaber i Kjærgaard Birk 1636-37 – Familie- og folkeskatter 1760-66 i Vester Horne og Ribe herreder – Fæstebrev på Ribe Domkirkes gård i Janderup 1766 – Landstingssag fra Outrup 1616 – Landstingssag 1632 fra Hemmet og Nr. Nebel sogne – Landstingssag 1652 fra Nørre og Vester Horne herreder – Landstingssag 1656 fra Kvong og Lunde sogne – Sdr. Vium Mølle pantsættes 1663 – Sdr. Bork og Tarm Mærsk 1666 – Bomærker fra Vardesyssel og York – Nr. & Ø. Horne herreders tingbøger 1713-1714 – Skøder fra Varde og Vester Horne herreder 1743-93 – Fortidsminders bevarelse efter 1992 – Flintredskaber fra Bordrup i Oxby sogn – Amorsen-slægten fra Holstebro og Lydum – Dagbogsoptegnelser fra krigen 1863-64.

 

1998:

Rigsantikvaren straffer – Modstandskampen i Varde 1940-45 – Kløvgaardene i Henne sogn 1662-1844 – Fra Tudegaarden til Korskroen – Udvandringen mod vest før 800 – Jernudvinding i Vestjylland – Øxnevejen i Vardesyssel – Nabostrid i Sædding 1757 – Fogh-anetavlen – Forstrandsauktionerne i Ribe Stift 1757-59 – Kolle-slægtenLangli – Sankt Enders Kapel i Ø. Oxby – Lokalhistoriske nyheder.

 

1999:

Stald-slægten fra Varde – Specification paa strøgodset 1778 – Varde, Danmarks  ældste købstad – Søhelten fra Nr. Nebel 1748 – H.C. Andersen i Blaavand og Ho – Salg af Ribe Ladegaards jorde 1741 – Fund fra mark & strand – Pansermuseet i Oksbøllejren – Retssag mellem herremand og fæstebonde 1746 – Slaikjær-slægten i Ho – Hospitalspræstens bibel fra Varde Hospital – Kren Taang, en vise fra Oxby – Lokalhistoriske nyheder – Kjærgaard Birks tingbog 1612, 1.del.

 

2000:

Skast Herreds tingbøger efter 1526 – En samling bliver til – Codex Warvik® – Sct. Nicolai kirkes dørlås – Klinting-gårdene 1664-1814 – Bygningshjælp til husmænd 1817 – Morten Spangsbergs mulige herkomst – Kjærgaard Birks tingbog 1612, 2.del.

 

2001:

Oversigt og indholdsfortegnelse til dokumentsamlingen Codex Warvik®´s 723 numre.

 

2002:

Varde bys brand 1821 – Gravhøje i fare – Landmåler Sirichs slægt – Lokalhistoriske nyheder – Borger & toldindberetninger 1735 i Varde.

 

2003:

Kidholm i Aal sogn – Varde købstad 1735 – Baustelle Blaavand 1942-44 – Gørding Herreds tingbog 1660 – Højkappernes forsvinden – Gudehoved-fund – Listerdybs Told Camer 1735 – Skast Herreds tingbog 1660 – Gravminde tilbage i Ho kirke – Hyrdetaske fra Jegum – Kløvemærker i vejsten – Pansermuseet i Oksbøl – Spangsberg i NovrupSundtens bibel – Lokalhistoriske bognyheder.

 

2004:

Gravsten i Farup kirke flyttes 1696 – Bonde i Mejls og Orten – Fund på Ho Præstegaards loft - Gørding Herreds tingbog 1661-1662-I - Kulturlandskabet - Tysk Flygtning i Danmark 1945-49 - Skads Herreds Tingbog 1660-II – Sønderris Mølle og nogle beboere – Lokalhistoriske Nyheder - Skareborg ødelægges – Pedersen-slægten fra Iowa – Hussalg i Outrup 1819 – Præstegårdsforpagter i Ho 1952 – Kodbøl-slægten – Ryttersager i Skast Herred 1670-1719 – Kjærgaard i Aal sogn.

 

2005:

Rettelser til Aarbog 2004 - Kodbølgaarde – Gregers Iversen i Hemmet – Lundenæs – Lokalhistorisk litteratur – Landstingsekstrakter 1620-1624 – Personer i Jernved sogn – Malt Herreds Tingbog 1657-I – Fund & Tildragelser – Medum-slægten II - Fortidsmindesyn – Skads Herreds Tingbog 1660-III - Orgelsagen i Varde 1622 – Grønberggaard – Gørding Herreds Tingbog 1661-1662-II - Rytterkampfrisen i Aal Kirke.


2006:

Egnshistorisk jubilæum – Mandalene Lülluff i Horsens 1633 - Borgmester Bennich sagsøges – Kulturminder.dk – Fund & tildragelser – Kvadderstensundersøgelse – Gørding Herreds tingbog 1661-1662 III – Syn på Riber Kjærgaard 1661 – Smædevise fra Sæden 1754 – Krigsveteran fra Nordby – Skads Herreds tingbog 1660 IV – Kirkesyn i Vilslev 1692 – Trolholm i Filsø – Vraagaard i Sdr. Bork – Bondeoprørernes børn – Sølagerhus på Grærup Mark – Malt Herreds tingbog 1657 II – Gammeltoft i Vesterballe – Rettelser til Aarbog 2005.


2007:

Malt herreds Tingbog III – Mindetavle i Skads Kirke – Ingolf Mortensens Samling – Slægtsnavnets beskyttelse – Hængselsten – Sæddinggaard i Nr. Nebel – Fangen fra Mejls 1698 – Ib Ansgar Jensens fædrene aner – Frisvad Mølle fæstes 1831 – Rytterbønderne 1680-1690 – Fund & tildragelser – Gammeltoft i Vesterballe II – Englands Felttoget 1689 – Madam Ryegaards contract 1739 – Drukneulykken i Oksby sogn 1727 – Rettelser til årbog 2006.


2008:
Brechen Geld – Skullerfiskeriet fra Jerne sogn 1707 – Bhie, Boysen, Bøgh, Friis, Gade, Griis, Høyer, Morthorst, Rasch og Spangsberg descendenter – Rettelser & tilføjelser – Sabotørernes bevæbning – Hundebøls antikke arvesølv – Rytter -bønderne 1690-1692 – Tyske flygtningebørns tarv.

 

2009:
Malt Herreds tingbog 1657 IV - Tørre øjne & grøn stær - Christensen-slægten fra Frisvad Mølle - En ulden historie fra Skast sogn - Sønderskov Mølle - Røssegravene nord for Grærup - Udvandret fra Janderup til Australien - Hans Frandsen Madsens aner - Morten Nielssøn ved Sønderside - Malt Herreds tingbog 1660 I - Grumsen-slægten i Gørding Herred - Russisk møntfund - Sign. Jacob Jensen Colding - Vardes Brand 1821 II - Rettelser & tilføjelser - Flodbølger før 1362 - Rytterbønderne 1691 - 1696.

2010:
Ung kvinde 1920-1947 – Bork Vikingemarked – Kjærgaard Birks tingbøger, ekstrakter 1609-1612 – Tyske flygtningebørn i Ladelund – Refleksion på verdenskrigen – Drømmen om Amerika – Christen Graversen i Houstrup – Christen Graversen og hustrus aner – Rettelser & tilføjelser – Arkæologiske løsfund – Barnemord i Kastkjær 1774 – Mette Simonsen i Vrøgum-I – Døbefond i Borre.

2011
Rytterbønderne 1698-1701 - Christen Tarps bo i Varde 1664 - Kjærgaard Birks Tingbøger 1615 & 1617 - Thomas Pedersen i Horne - Jordemødre i Henne og Lønne - Mette A. Simonsen i Vrøgum - Malt Herreds Tingbog 1660 II - Rettelser & tilføjelser - Ryegaard-Slægtens ældste generationer.

 

2012
Købmand Willumsen i Varde 1748 – Skeletfund ved Horne – Varde Galge – Debel Marl 1509-1711 – Trolddomssager fra Vester Horne 1614-1620 – Vikingernes skjolde 1066 til 1134 – Hjulsagermysteriet – Cortsen-slægten fra Hjulsager – M.K. Sørensen i Sneum – Gunderup-slægt i Årre sogn – Ravfund fra Børsmose – Rettelse & tilføjelser.


Ovennævnte årbøger kan købes her á 175,-kr. + porto, eller hjemlånes gennem det lokale bibliotek.

 

Henvendelse til
Historiker Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk